Geen vervangende toestemming om met de minderjarige van Twente naar Zeeland te verhuizen


Naar het oordeel van het hof dient in het onderhavige geval het belang van de moeder bij terugkeer naar Zeeland niet zwaarder te wegen dan de belangen van de minderjarige en de vader bij handhaving van zijn huidige woonplaats in Twente.

De feiten
Uit het huwelijk tussen M en V is in 2011 zoon Z geboren. Partijen zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over Z. Partijen zijn sinds februari 2014 uit elkaar. In 2015 wordt het huwelijk door echtscheiding ontbonden. Over de hoofdverblijfplaats van Z heeft de rechter zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht