Geen vervangingsreserve bij aankoop van project woningen gevolgd door verkoop (1997.30.3341)


Het vormen van een vervangingsreserve is slechts mogelijk als boekwinst wordt behaald bij de vervreemding van bedrijfsmiddelen. In dit kader behoren tot de bedrijfsmiddelen niet slechts onroerende zaken waarvan de exploitatie al of niet gedwongen tijdelijk ter hand is genomen, maar ook onroerende zaken welke zijn verworven met de overheersende bedoeling deze in de onderneming te exploiteren (HR 6 december 1996, BNB 1996/58).

A koopt een complex onroerende zaken aan. Een groot aantal woningen wordt reeds vóór en binnen enkele dagen na het transport doorverkocht, terwijl…

Verder lezen