Geen vrijstelling omzetbelasting bij verkoop boerenbedrijf (1997.11.3133)


X heeft een veehoudersbedrijf en daarnaast handelt hij in onroerend goed, gezamenlijk met A en B. Deze drie verkrijgen gezamenlijk een veehoudersbedrijf. Het vee wordt via de veehandel van A verkocht, de inventaris via een boelhuis. Verder worden boerderij, weiland en melkquotum afzonderlijk verkocht. Het melkquotum is tot het moment van verkoop verhuurd geweest. Ten aanzien van deze leveringen is niet de landbouwvrijstelling van art. 27 Wet OB van toepassing bij X. De levering van het melkquotum geschiedt niet door een veehouder maar door een…

Verder lezen