Géén waardedruk als huurwoning wordt geërfd door huurder? (2008.49.3007)


Schoenmaker gaat naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag (Notafax 2008, nr. 262) in op de vraag hoe een verhuurde woning moet worden gewaardeerd voor het successierecht indien deze wordt geërfd door de huurder. In het berechte geval werd door X en Y in 2006 gezamenlijk een woning geërfd. Ten tijde van de verkrijging werd deze woning bewoond door X. Volgens de Rechtbank mocht bij het vaststellen van het verschuldigde successierecht bij Y rekening worden gehouden met een waardedruk. Echter, op grond van…

Verder lezen