Geen wanprestatie bij advisering constructie die tot belastingvoordeel zou moeten leiden


In 2003 heeft G aan eisers ingaande 2004 een financiële constructie geadviseerd met het doel meer belastingvoordeel te behalen dan eisers op dat moment dacht te kunnen realiseren. In de loop van 2008 bleek het eisers dat de Belastingdienst de aangiftes IB over het belastingjaar 2006 (en latere jaren) en de daarin vervatte door G geadviseerde financiële constructie niet (langer) accepteerde. De fiscus heeft een bedrag van € 25.502 teruggevorderd.

Eisers menen dat G vanwege het ontbreken van een vergunning ex art. 2:11…

Verder lezen
Terug naar overzicht