Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding regelt dat werknemer bedrijfsgeheimen niet aan derden mag doorspelen. Op overtreding van het beding is door werkgever vaak een boete gesteld. Waar moet een geheimhoudingsbeding aan voldoen en wanneer kom je het overeen? Welke stappen kan werkgever zetten als werknemer het beding overtreedt? Hoe verhoudt het geheimhoudingsbeding zich tot het recht op vrije meningsuiting of met andere wettelijke verplichtingen als werknemer een misstand aan wil kaarten?

Uitgelicht

Gevoelige bedrijfsinformatie aan een derde ter beschikking gesteld (Werknemer/Gourmet B.V.)
Werknemer is terecht op staande voet ontslagen nadat hij gevoelige bedrijfsinformatie had doorgestuurd aan een derde. Het was bij werknemer bekend dat hij de informatie geheim moest houden, omdat een geheimhoudingsbeding…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Boetebeding

Concurrentiebeding

Ontslag op staande voet

Verwachte ontwikkelingen in het arbeidsrecht

Voorbeeldbepalingen geheimhoudingsbeding

Wet op de ondernemingsraden (WOR) Algemeen

Ontslag op staande voet/dringende reden

Sommatiebrief overtreden geheimhoudingsbeding

Disciplinaire maatregel

E-grond verwijtbaar handelen

Transitievergoeding

Termijnen

Europees arbeidsrecht

Verder lezen
Terug naar overzicht