Geldt de WOZ-waarde ook bij een gedeeltelijke kwijtschelding van de koopsom? (2014.40.3001)


Burgerhart bespreekt de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland betreffende de vraag of de WOZ-waarde van art. 21 lid 5 SW, ook van toepassing is op een gedeeltelijke kwijtschelding van de koopsom van een woning (Notafax 2013/274).

In het berechte geval had X in 2010 een woning van haar ouders verworven. De koopprijs bedroeg € 250.000. In de akte van levering werd ter zake van de koopsom van de woning een bedrag van € 40.000 kwijtgescholden. De WOZ-…

Verder lezen
Terug naar overzicht