Gemeente is BTW-ondernemer voor geheven liggeld (2000.38.3331)


De Hoge Raad heeft in een arrest van 28 april 1999, FBN 1999, nr 85 geoordeeld dat het door de gemeente Amsterdam geheven liggeld voor gebruikers van woonschepen moet worden beschouwd als een aan BTW-heffing onderworpen vergoeding voor door de gemeente verrichte prestaties. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar Hof Den Haag voor verdere behandeling.

Het Hof beslist dat de gemeente ter zake van de voor het door haar geheven liggeld als ondernemer moet worden aangemerkt. Vervolgens komt de vraag aan de orde of de uitzondering…

Verder lezen