Gemeente geen eigenaar geworden van stroken grond (2013.50.2005)


De gemeente (G) stelt in 1960 een reconstructieplan op voor de aanleg van trottoirs op stroken grond in eigendom van de rechtsvoorgangers van X c.s. G vraagt vervolgens de toenmalige eigenaren of zij de stroken aan G willen verkopen. Als de eigenaren in 1961 zich daartoe bereid verklaren, vindt de reconstructie plaats. G wordt in 1965 eigenaar van omliggende stroken grond van andere eigenaren dan de rechtsvoorgangers van X c.s., die niet hebben willen meewerken aan de levering van de stroken. G stelt…

Verder lezen
Terug naar overzicht