Gemeente is geen omzetbelasting verschuldigd over rijksbijdrage HSL


Samenvatting

Belanghebbende, een gemeente, heeft met het Rijk een overeenkomst gesloten over de realisatie van de hogesnelheidslijn. De gemeente draagt zorg voor de herinrichting van het gebied. Het rijk verstrekt hiervoor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is op declaratie inclusief omzetbelasting uitbetaald. De gemeente heeft ter zake van de ontvangsten geen omzetbelasting voldaan. De inspecteur heeft een naheffingsaanslag opgelegd gebaseerd op art. 37 Wet OB 1968. Volgens de Hoge Raad ten onrechte. De declaraties maken geen melding van bepaalde bedragen aan omzetbelasting. Daarom kan niet worden gezegd dat belanghebbende op facturen omzetbelasting heeft vermeld in de zin van art. 37 Wet OB 1968. Belanghebbende is derhalve de omzetbelasting niet verschuldigd.

Feiten

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1. Belanghebbende heeft in 1998 met het Rijk (ministerie van Verkeer en Waterstaat) een overeenkomst gesloten met betrekking tot de zogeheten Hogesnelheidslijn voor zover deze op het grondgebied van belanghebbende zou worden aangelegd. In artikel 3, letters b en c, van de overeenkomst is opgenomen dat belanghebbende zorg draagt voor de realisering van het zogenoemde herinrichtings- en tussengebied rond de Hogesnelheidslijn. Voorts bevat de overeenkomst een financiële regeling voor de kosten van deze realisering en van het beheer en het onderhoud van de aan te leggen beplanting en van een fietspad. Voor zover in deze van belang is daartoe het volgende opgenomen:

'Artikel 10 Kosten

(…)

c. het rijk zal aan de gemeente een eenmalige financiële bijdrage van in totaal f 5,5 miljoen (exclusief btw) verlenen in de kosten, die gemoeid zijn met het slopen…

Verder lezen
Terug naar overzicht