Gemeente maakt geen misbruik van executiebevoegdheid (2011.49.2004)


In 1975 heeft V een woonschip bij onderhandse akte verkocht aan K. Omdat de akte nimmer is ingeschreven in de daartoe bestemde registers, staat V nog steeds als eigenaar geregistreerd. K had ook nog een recreatievaartuig, dat is gezonken. Nadat de gemeente (G) dit vaartuig onder het regime van de Wrakkenwet had geplaatst, laat G het opruimen omdat K het verzoek van G om dit te doen, negeerde. G vordert de bergingskosten van K en legt beslag op het woonschip.
K vordert in kort…
Verder lezen
Terug naar overzicht