Gemeente mag zich niet op haar WVG-voorkeursrecht beroepen


Op 24 juli 1999 verkoopt V aan K een huis met aanhorigheden ('het perceel'). Kort daarna overlijdt V. Zijn erfgenamen ('de erven') betwisten de geldigheid van de overeenkomst en weigeren het perceel aan K te leveren. K legt op 15 september 1999 conservatoir beslag tot levering op het perceel en start een procedure tegen de erven. De Rechtbank veroordeelt de erven op 2 juli 2003 tot medewerking aan de levering. Echter, tijdens deze procedure heeft de gemeente G een voorkeursrecht gevestigd ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten…

Verder lezen