Gemeente mocht geen strenger antispeculatiebeding in overeenkomst opnemen


Eind 2005 organiseert de gemeente G een loting voor de verkoop van een aantal bouwkavels. In de beschrijving van de lotingsprocedure is onder meer bepaald dat uitsluitend personen voor zichzelf kunnen inschrijven met als doel zelfbewoning. Na de loting is bepaald dat K in aanmerking komt voor een bouwkavel onder voorwaarde dat het college van B en W de koopovereenkomst goedkeurt. Om te vermijden dat de kavel wordt verkocht met het oogmerk om deze (met winst) aan anderen door te verkopen, is in de koopovereenkomst bepaald dat K 15…

Verder lezen