Gemeentelijk grondprijsbeleid getoetst aan staatssteunregelgeving


Naar aanleiding van een recent verschenen rapport van Troostwijk, wordt in dit artikel aandacht besteed aan de staatssteunrechtelijke aspecten waarmee provincies en gemeentes geconfronteerd worden in grondtransacties met private ondernemingen. Ook zonder de door de Europese Commissie voorgeschreven standaardprocedure te volgen kan worden gekomen tot een juiste grondwaardeberekening zonder dat sprake is van het verlenen van staatssteun.

Inleiding

Troostwijk Taxaties B.V. (hierna: Troostwijk) publiceerde onlangs een rapportage over het prijs- en uitgiftebeleid van gemeenten in Noord-Nederland ten aanzien van de verkoop van bedrijventerreinen.1 De conclusie is – samengevat – dat de handelswijze van de onderzochte gemeenten het risico van ongeoorloofde staatssteun niet uitsluit. In het rapport wordt verder melding gemaakt van de neiging van gemeenten om prijsconcurrentie toe te passen om zich te profileren als een economisch aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemingen. Ook vermeldt het rapport het vermeende ontbreken van voldoende marktkennis binnen gemeenten. Hierdoor zou het risico worden vergroot dat de gehanteerde grondprijzen niet marktconform zijn. Hiermee heeft het onderzoek van Troostwijk belangrijke raakvlakken met de conclusies van Ecorys in haar rapport uit april 2006 over het gemeentelijke grondprijsbeleid bij woningbouw.2 Daarin werd onder meer geconcludeerd dat met name kleinere gemeenten niet zouden beschikken over voldoende vastgoedeconomische deskundigheid om de meest geëigende waarderingsmethode toe te passen.

Diverse bladen in de vastgoedsector besteedden recentelijk aandacht aan het rapport van Troostwijk (PropertyNL op 20 juli 2009, Vastgoedmarkt op 21 juli 2009 en nóg een keer op 14 augustus 2009). Beide bladen kopten met de titel ‘Gaten in rechtspositie steden bij grondtransacties’. Dit bericht zal binnen menige gemeente tot enige zorgen hebben geleid vanwege de verstrekkende risico’s die in genoemde publicaties…

Verder lezen
Terug naar overzicht