Gemeentelijke herindelingen in Noord-Holland en Zuid-Holland


Per 1 januari 2011 telt Nederland 418 gemeenten. De gemeentelijke herindeling gaat echter verder en het aantal gemeenten moet verder dalen. Blijkens het persbericht van 14 oktober jl. heeft de ministerraad op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de volgende gemeentelijke herindelingen, hetwelk zou moeten worden doorgevoerd per 1 januari 2013:

  • samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland tot de nieuw te vormen gemeente Molenwaard (provincie Zuid-Holland);

  • samenvoeging van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee tot de nieuw te vormen gemeente Goeree-Overflakkee (provincie Zuid-Holland);

  • samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (provincie Noord-Holland) tot de nieuw te vormen gemeente met als voorlopige naam Schagen. De betrokken gemeenteraden moeten in een later stadium nog besluiten over de definitieve naam. Op grond van het Beleidskader gemeentelijke herindeling wordt tot dat moment de naam van de grootste gemeente gehanteerd.

Het belangrijkste doel van deze herindelingen is volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken het versterken van de bestuurskracht van de betrokken gemeenten.

Bij een aantal herindelingen komt het verzoek van de betrokken Provincies, in een enkel geval vanuit de gemeenten zelf.

Het besluit van de ministerraad is voor advies gezonden aan de Raad van State.

Nieuwsbericht 14-10-2011; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; www.rijksovereid.nl.

Verder lezen
Terug naar overzicht