Gemeenten verantwoordelijk voor innen ouderbijdrage bij uithuisplaatsing


Gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het opleggen van de ouderbijdrage voor jongeren die buiten het gezin in zorg zijn geplaatst. Deze wettelijke verplichting is opgenomen in de Jeugdwet.

Voor alle jeugdhulp waarbij een jongere een etmaal of een deel daarvan bij een pleegouder of in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder verblijft, is een ouderbijdrage verschuldigd. Dit is een verruiming van de huidige verplichting zoals die in de Wet op de jeugdzorg is opgenomen. In 2015 valt onder jeugdhulp bijvoorbeeld ook het verblijf (gedurende een…

Verder lezen
Terug naar overzicht