Gemengde levensverzekering en successierecht (2001.45.3292)


Bij het kopen van een huis wordt vaak bij een spaarhypotheek een gemengde levensverzekering afgesloten. Deze bestaat uit een spaarpremiedeel, een risicopremiedeel en een kostendeel. Art. 13 SW bepaalt dat een uitkering uit een levensverzekering ook tot de erfenis behoort, tenzij ter zake van de levensverzekering niets ten laste van de erflater is onttrokken. Wanneer een echtpaar in gemeenschap van goederen is gehuwd, komen de premies die één van de echtgenoten betaalt ten laste van het gezamenlijk vermogen. Premiesplitsing heeft in deze situatie geen effect.

Wanneer…

Verder lezen