Genietingstijdstip rente van pandbrieven (1995.3107)


Indien wegens opheffing van de uitgevende instelling pandbrieven voortijdig worden verzilverd, is de rente op dat moment belast. Dat belanghebbende het totale bedrag daarna op een spaarrekening zet tot het einde van de oorspronkelijke looptijd van de pandbrieven brengt hierin geen verandering. Bovendien wordt een verhoging opgelegd wegens grove schuld omdat het rentebedrag staat vermeld op de afrekening en belanghebbende niet heeft geïnformeerd naar de juiste fiscale behandeling na de gewijzigde omstandigheden.

Hof Amsterdam; 22 juli 1994; V-N 1995, blz. 635

Verder lezen