Genietingstijdstip van onder beheer gesteld vermogen (2000.16.3138)


Aan de redactie van Vakstudie Nieuws is een vraag voorgelegd waarbij onder meer aan de orde komt of inkomsten die voortvloeien uit vermogen dat voor een bepaalde periode onder beheer is gesteld, toch reeds fiscaal genoten worden door de uiteindelijk rechthebbende.

De redactie beantwoordt deze vraag bevestigend. In de situatie waarin testamentair is vastgelegd dat een kind pas in een later stadium het beheer krijgt van geërfd vermogen, ligt het genietingstijdstip op het moment waarop de wettelijke vertegenwoordiger van het kind de inkomsten ontvangt. Ontvangst door de beheerder geldt als…

Verder lezen