Gepland fiscaal sterven: vruchtgebruik (2001.22.3149)


Na een korte uiteenzetting van het Belgische en het (nieuwe) Nederlandse erfrecht wordt ingegaan op het recht van vruchtgebruik. Naar Belgisch recht mag de vruchtgebruiker van de zaak genieten en de zaak gebruiken alsof hij eigenaar is. Echter, de vruchtgebruiker heeft de plicht om de zaak in stand te houden met het oog op teruggave bij de beëindiging van het vruchtgebruik. Wanneer de langstlevende het vruchtgebruik van de nalatenschap van haar man verkrijgt en de kinderen de blote eigendom, groeit de blote eigendom van de kinderen zonder enig…

Verder lezen