Gerechtelijke vaststelling vaderschap (2007.43.2006)


Annotatie van uitspraak Hof Arnhem, 8 mei 2007, LJN BA 4885.
In het verlengde van de uitspraak van de Hoge Raad van 26 januari 2007 acht het Hof Arnhem gerechtelijke vaststelling van het vaderschap (art. 1:207 BW) mogelijk nadat dezelfde vader/man het kind na de geboorte reeds heeft erkend.
Het belang om na erkenning alsnog het vaderschap gerechtelijk te doen vaststellen is ontstaan als gevolg van de wijziging van art. 6 Rijkswet op het Nederlanderschap (Rw Ned). De wetgever heeft daardoor…

Verder lezen