Gerechtigheid en vrede als kwalitatieve verplichting (2010.49.2001)


Centraal staat het arrest van de Hoge Raad van 18 juni 2010, LJN BL8514 inzake de uitleg van de kwalitatieve verplichting en het derdenbeding in een notariële akte.  
Met de introductie van art. 6:252 BW inzake de kwalitatieve verplichting kan een verplichting om met betrekking tot een registergoed iets te dulden of niet te doen op derden overgaan. De verplichting moet in een notariële akte worden neergelegd en worden ingeschreven in de openbare registers. Een opvolgende verkrijger van het registergoed is van rechtswege aan de verplichting gebonden. 

Verder lezen
Terug naar overzicht