Geregelde WWZ-ontbinding


Werknemer is sinds 1 augustus 2012 in dienst van Altra als leraar. Altra verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:671b lid 1 sub a BW. Altra stelt dat daarvoor een redelijke grond aanwezig is, als bedoeld in artikel 7:669 lid 3, onderdeel g BW (verstoorde arbeidsverhouding), waarbij herplaatsing van werknemer binnen een redelijke termijn niet tot de mogelijkheden behoort of in de rede ligt. Werknemer erkent dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Pogingen om het probleem op te…

Verder lezen
Terug naar overzicht