Geregistreerd partnerschap om erfbelasting te besparen leidt tot lagere AOW


M en V zijn geregistreerd partner van elkaar. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft aan M een AOW-uitkering toegekend conform het bedrag dat geldt voor geregistreerd partners. M stelt echter dat hij en V duurzaam gescheiden leven, als bedoeld in artikel 1 lid 3 sub b AOW, zodat hij recht heeft op een uitkering voor een ongehuwde.

De Centrale Raad van Beroep verwerpt het betoog van M. Gebleken is dat M en V elkaar sinds 2004 kennen en dat zij altijd een LAT-relatie hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht