Geringe aandacht voor de bijleenregeling terecht? (2004.12.3052)


De auteur geeft eerst een korte beschrijving van de bestaande regeling. Vervolgens beschrijft zij de bijleenregeling zoals opgenomen in het Belastingplan 2004 (zie ook WPNR 2004, 6561 blz. 25). Aan de orde komen:

doel en werking van de regeling;

de verhuizing naar een goedkopere woning;

de ontwijkingsmogelijkheden en de verdere gevolgen.

Tot slot gaat de auteur in op het Wetsvoorstel Bevordering financiering eigen woning met eigen middelen. Dit wetsvoorstel heeft als doel om de eigenwoningbezitters toch nog enigszins te stimuleren om met eigen middelen hun…

Verder lezen