Naar de inhoud

Geringe verschuivingen in hoeveelheid verwerkt afval

De hoeveelheden gecomposteerd/vergist gft-afval en verbrand restafval zijn in 2015 vrijwel gelijk gebleven aan het voorgaande jaar. De hoeveelheid gestort afval is met zes procent gestegen. In 2015 is 1,4 miljoen ton gft-afval gecomposteerd of vergist. 7,6 miljoen ton restafval is verbrand. De hoeveelheid buitenlands restafval die in 2015 in Nederlandse installaties is verbrand, is tot 1,7 miljoen ton gestegen. De hoeveelheid gestort afval is gestegen tot 2,3 miljoen ton, waarvan 2,0 daadwerkelijk is gestort. Aan grond is in 2015 4,2 miljoen ton verwerkt en aan baggerspecie is 4,4 miljoen ton verwerkt. Dit blijkt uit de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015.

Bron: www.verenigingafvalbedrijven.nl d.d. 29 november 2016

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsVakbladen
Publicatiedatum09-12-2016
Nummer2016/0349