Geschatte proceskosten aftrekbaar bij vervreemding a.b.-aandelen (2006.18.3253)


A is enig aandeelhouder van BV X. Op 14 april 1999 heeft hij alle aandelen vervreemd aan B. A heeft hierbij aan B garanties gegeven op basis van de voorlopige balans. In het jaar 2000 blijkt dat de onderneming minder waard is. Op grond van de afgegeven garantie start B een civiele procedure tegen A vanwege geleden schade. In verband hiermee brengt A in zijn IB-aangifte over 1999 op de aanmerkelijkbelangwinst een geschat bedrag aan kosten in verband met de procedure in mindering. De inspecteur stelt dat…

Verder lezen