Geschil met kerkgenootschap maakt burgerlijke rechter niet onbevoegd


Het kerkgenootschap Geredja Indjili Maluku (GIM) vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart in het geschil tussen GIM en eiser. De rechtbank wijst deze incidentele vordering af. De scheiding tussen kerk en staat leidt er niet toe dat de burgerlijke rechter onbevoegd is om kennis te nemen van geschillen die zich voordoen binnen een kerkgenootschap. Dat er een interne kerkelijke rechtsgang heeft opengestaan, leidt evenmin tot onbevoegdheid van de burgerlijke rechter, maar hooguit tot niet-ontvankelijkheid van de eisende partij. Dat staat in dit bevoegdheidsincident echter…

Verder lezen
Terug naar overzicht