Geschil over afwaardering pand rechtvaardigt voorperiode van vier jaar


Een ondernemer die zijn eenmanszaak wenst in te brengen in een daartoe op te richten BV zal in een voorovereenkomst vastleggen vanaf welk tijdstip de onderneming niet meer wordt gedreven voor zijn rekening en risico maar voor die van de op te richten BV. Voor de inkomstenbelasting betekent dit dat de winst vanaf dat tijdstip zal worden genoten door die BV nadat deze juridisch tot stand is gekomen. In geval van een geruisloze inbreng op de voet van artikel 18 Wet IB geldt een strikt te volgen termijn van 15 maanden waarbinnen de…

Verder lezen