Geschil over boetebeding in koopakte: cumulatie van boetes? + inclusief BTW?


V en K hebben een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een nieuw te bouwen distributiecentrum. De koopprijs bedraagt € 31 mln exclusief omzetbelasting. Tussen partijen is onder meer een geschil ontstaan over de hoogte van de boete die K aan V is verschuldigd omdat K niet tijdig medewerking heeft verleend aan de levering van de onroerende zaak. V leidt uit de tekst van de koopakte af dat K zowel de boete van 10% van de koopprijs is verschuldigd als de boete van 0,3% van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht