Geschil over kosten adviseur OR


De ondernemer weigert de meerkosten die de adviseur van de OR heeft gemaakt te betalen. De ondernemer had de OR uitdrukkelijk gemeld dat hij niet akkoord ging met meerkosten. Het argument van de adviseur dat hij erop mocht vertrouwen dat zijn kosten betaald zouden worden wordt door het hof verworpen.

Achtergrond
In 2012 heeft VLM de OR om advies gevraagd over een herstructureringsoperatie. De OR heeft een financieel deskundige ingeschakeld, en liet zich verder bijstaan door zijn vaste juridische adviseur. De OR heeft aan de ondernemer gemeld dat er…

Verder lezen
Terug naar overzicht