Geschil tussen dochter van overledene en diens partner over asbestemming (2010.47.2008)


De vader (V) van (dochter) D is overleden. De jaren voorafgaand aan zijn overlijden heeft D geen contact meer gehad met V. Bij testament heeft V zijn vriendin X aangeduid als zijn erfgenaam en haar kinderen bij plaatsvervulling. V heeft D onterfd. 
D vordert afgifte van de as van V. X verzet zich daartegen. 
Volgens de rechtbank geeft art. 59 Wet op de lijkbezorging als algemene regel voor de asbestemming na crematie dat de asbus ter beschikking wordt gesteld aan de nabestaande door of…

Verder lezen
Terug naar overzicht