Geurhinder: gemeente mag voor invulling normen aansluiting zoeken bij provinciaal beleid


Verzoekster drijft een akkerbouwbedrijf in Veendam. Gemeente Veendam heeft aan verzoekster een last onder dwangsom opgelegd wegens geurhinder. Verzoekster is van mening dat de gemeente niet bevoegd was deze last op te leggen omdat het de gemeente niet is toegestaan om in een dwangsombeschikking als deze geurvoorschriften op te leggen. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente bevoegd was om voor de invulling van de geurnormen zich bij het Geurhinderbeleid van de provincie Groningen aan te sluiten.

Gang van zaken

Gemeente Veendam heeft aan verzoekster een omgevingsvergunning onder voorschriften verleend…

Verder lezen
Terug naar overzicht