Geurts (CDA): agrarische sector versterken, inkoopmacht supermarkten inperken


In de initiatiefnota Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen, pleit Kamerlid Geurts (CDA) voor versterking van de positie van landbouwers, tuinders en vissers als resultaat van overheidsbeleid.

Dit is nodig, aldus Geurts, om deze sectoren sterk en innovatief te houden, wat van belang is voor de voedselzekerheid en om te voorkomen dat we in Europa en Nederland afhankelijk worden van het buitenland voor ons voedsel. Hiertoe wil Geurts een onafhankelijke toezichthouder op de agro-foodketen, facilitering van bundeling van krachten in de agrarische sector en een onderzoek naar de inkoopmacht van supermarktorganisaties. Met name die laatste zouden te veel op elkaars prijzen letten, dan op prijsbewegingen in de productieketen, waardoor oneerlijke marktwerking ontstaat.

De fracties in de Tweede Kamer hebben een gevarieerde serie vragen aan de initiatiefnemer gesteld naar aanleiding van de initiatiefnota. Zo haalt de SP een wettelijk verbod op verkoop onder de inkoopprijs aan en wil ook de PvdD regelgeving die leidt tot eerlijke prijzen. D66 daarentegen ziet weinig in een toezichthouder en vraagt zich af of extra beleid wel leidt tot innovatievere bedrijven. De VVD is met name kritisch op de onderbouwing van kennelijke aannames die de initiatiefnemer gebruikt om zijn initiatiefnota op te bouwen.


Kamerstukken II 2015/16, 34004, nr. 5
Technische informatie over de publicatie Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen”; Verslag van een schriftelijk overleg

Verder lezen
Terug naar overzicht