Gevolg overlijden notaris voor tuchtrechtelijke procedure (2016.13.2007)


Klager tekent op 24 december 2014 beroep aan tegen een beslissing van de Kamer voor het notariaat. De notaris overlijdt eind december.

Het hof gaat in op de vraag welk gevolg dit overlijden voor een tegen de notaris aangespannen tuchtrechtelijke procedure heeft en stelt vast dat de Wet op het notarisambt geen regeling kent voor de situatie dat een (kandidaat-)notaris tijdens de tuchtrechtprocedure in eerste aanleg of in hoger beroep overlijdt. De tuchtrechtspraak wordt (mede) uitgeoefend ten dienste van het algemeen belang, namelijk ten behoeve van…

Verder lezen
Terug naar overzicht