Gevolgen overgang van onderneming

Als sprake is van een overgang van onderneming, gaan alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van de werknemer van rechtswege over van de vervreemder op de verkrijger. Maar hoe zit het dan met de zieke werknemer of de geschorste werknemer en de medezeggenschap bij een overgang van onderneming? En gaan de verplichtingen voortvloeiende uit de cao of de pensioenovereenkomst en overgang van medezeggenschap mee over? Bovendien heeft werknemer ontslagbescherming en moeten vervreemder en verkrijger de betrokken werknemers informeren. Dit onderwerp staat stil bij deze gevolgen van overgang van onderneming en gaat ook in op de wens tot harmonisatie na een overgang van onderneming.

Uitgelicht

Afbouwregeling na standplaatswijziging (Werknemers/Comserve Network Netherlands B.V.)
De standplaatswijziging na overgang van onderneming heeft tot gevolg dat werknemers zo’n 200 kilometer per dag meer moeten afleggen. In lijn met de kantonrechter oordeelt het gerechtshof dat een afbouwregeling voor de reiskosten…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Criteria van onderneming

Driehoeksverhoudingen (Contracting en payrolling)

Billijke vergoeding

Concurrentiebeding (aangaan)

Transitievergoeding

Afspiegelingsbeginsel

Collectieve arbeidsovereenkomst

Gevolgen pensioen na ontslag

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Opzegverboden

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Herplaatsingsmogelijkheden

Disciplinaire maatregelen

Ketenregeling

Opzegtermijnen

Adviesrecht ondernemingsraad

Verder lezen
Terug naar overzicht