Gevolgen van niet-tijdige inschrijving van rechtsmiddel in openbare registers: niet noodzakelijk niet-ontvankelijk


De rechtbank had de verdeling van het woonhuis met schuur, ondergrond, tuin en verdere aanhorigheden vastgesteld, bepaald voor het geval een van partijen niet meewerkt aan de (bij de verdeling bepaalde) verkoop en levering dat het vonnis in de plaats treedt van de voor verkoop en levering noodzakelijke wilsverklaring van die partij, zoals bedoeld in artikel 3:300 lid 2 BW, en het meer of anders door partijen in conventie en reconventie gevorderde afgewezen. De vraag is aan de orde welke gevolgen het niet tijdig inschrijven…

Verder lezen
Terug naar overzicht