Gevolgen voor de dga bij niet uitvoering periodiek verrekenbeding (2000.42.2368)


Behandeling van de vraag op welke wijze verrekening moet plaatsvinden en of ook de BV in de verrekening moet worden betrokken ingeval het periodiek verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden tussen de dga en diens echtgenote niet jaarlijks is uitgevoerd. De vermogensvermeerdering ontstaan door belegging van hetgeen uit de inkomsten van een echtgenoot is bespaard en niet is verdeeld moet bij het einde van het huwelijk in de verrekening worden betrokken. De jurisprudentie met betrekking tot het onderwerp wordt besproken (zie onder meer JBN 1999, nr 52). Geconstateerd wordt dat de gevolgen…

Verder lezen