Gevolmachtigde moest rekening en verantwoording afleggen over uitgaven


X heeft bij notariële akte een algemene volmacht verstrekt aan haar zoon. Binnen 2 jaar heeft X de volmacht weer ingetrokken en heeft zij tegen haar zoon aangifte gedaan wegens verduistering. Thans is voor de Rechtbank in geschil of de zoon tot terugbetaling is verplicht.

Volgens de Rechtbank heeft zij de zoon tijdens de comparitie erop gewezen dat het op zijn weg ligt rekening en verantwoording af te leggen over de periode waarin hem de volmacht was verleend (19 februari 2010 – 4 oktober 2011). Ondanks deze uitdrukkelijke instructie gaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht