Gevolmachtigde was verplicht tot afleggen van rekening en verantwoording


X, zijn beide zusters en hun broer beschikten ieder over een ruime volmacht om twee vennootschappen (NV’s) te vertegenwoordigen. Op de voet van artikel 2:24 BW zijn de vennootschappen ontbonden met benoeming van een curator. Thans is voor de Hoge Raad in geschil of X gehouden is om over het gevoerde beheer rekening en verantwoording af te leggen aan de curator. In hoger beroep had het Hof de vordering van de curator tegen de vier kinderen (waaronder X) tot het afleggen van rekening…

Verder lezen
Terug naar overzicht