Gewijzigde omstandigheden en dwaling (1999.18.2176)


Klik reageert op de bijdrage van Abas in WPNR 1998 nr 6308 naar aanleiding van het arrest Luycks-Kroonenberg, HR 28/11/1997 RvdW 1997, 241, ND 98.15.2628.

Anders dan Abas oordeelt Klik dat dwaling en onvoorziene omstandigheden niet strikt te scheiden zijn. Naar zijn mening is het duidelijk dat het koopcontract tussen Luycks en Kroonenberg - waarin de garantie van Luycks was opgenomen dat de vervuiling gesaneerd zou worden - niet voorzag in het risico van onmogelijke of onevenredig dure sanering. …

Verder lezen