Gezamenlijk verzoek aan de kantonrechter: is WNT van toepassing?


Feiten
Werknemer is op 1 juni 1996 bij (een rechtsvoorganger van) Achmea in dienst getreden. In de periode mei 2011 tot en met  juni 2013 heeft hij de functie van Directeur Finance bij Achmea, Divisie Zorg & Gezondheid vervuld. Na deze functie heeft hij nog drie andere functies bij Achmea vervuld. In november 2014 hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten die ziet op de beëindiging van het dienstverband per 1 april 2015. Partijen hebben in het kader van die vaststellingsovereenkomst geen overeenstemming kunnen bereiken over de vraag of…

Verder lezen
Terug naar overzicht