Gezondheidscentrum Asielzoekers kon niet in redelijkheid tot besluit bedrijfsbeëindiging komen


Het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers heeft haar ondernemingsraad ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld te adviseren over de voorgenomen maatregelen met het oog op de personele gevolgen van de bedrijfsbeëindiging. Daardoor is in zodanige mate afbreuk gedaan aan de medezeggenschap, dat zij niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Het Gezondheidscentrum moet het besluit intrekken, voor zover het betrekking heeft op maatregelen met het oog op de personele gevolgen van de bedrijfsbeëindiging.

Achtergrond
Het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers B.V. (GCA) verzorgt voor het Centraal Orgaan

Verder lezen
Terug naar overzicht