Giften: minder voordeel in 2001 (2000.45.3387)


De regeling inzake de aftrek van giften zal in de Wet IB 2001 in grote lijnen hetzelfde blijven als onder de Wet IB 1964 het geval is. Voor de niet-lijfrentegiften blijft een drempel gelden van 1% van het inkomen en een maximum van 10% van het inkomen. De wijze waarop deze bedragen moeten worden berekend, zal echter veranderen. Onder de Wet IB 1964 wordt bij de berekening van de drempel en het maximum alleen rekening gehouden met het inkomen van de echtgenoot met het hoogste persoonlijke inkomen…

Verder lezen