Giftenaftrek voor erfgenaam voor vererfde periodieke gift aan anbi (2013.08.3004)


X heeft wegens het overlijden van zijn moeder een erfenis ontvangen. Tot de erfenis behoort een periodieke lijfrenteverplichting jegens een stichting die als anbi is aangemerkt. De periodieke uitkeringen zijn vastgelegd in een notariële akte van schenking. De periodieke uitkeringen worden jaarlijks in natura gedaan door middel van de overdracht van een deel van de certificaten in NV X. Blijkens de schenkingsakte moeten de uitkeringen gedurende het leven van erflaatster en haar zoon worden gedaan. Erflaatster is op 10 januari 2002 overleden. De erfgenamen hebben vervolgens bij notariële…

Verder lezen
Terug naar overzicht