Giftenaftrek voor vererfde lijfrenteverplichting aan anbi (II) (2013.39.3002)


De Hoge Raad heeft op 3 mei 2013 uitgemaakt dat de kwalificatie als aftrekbare gift voor de inkomstenbelasting uitsluitend plaatsvindt op het moment dat de schenkingsovereenkomst tot stand komt. Gebeurtenissen nadien, waaronder het overlijden van de schenker, zijn niet relevant. Het recht op giftenaftrek gaat na overlijden van de schenker over op de erfgenaam (de verkrijger van de verplichting tot het uitvoeren van de gift). Het moment van giftenaftrek wordt bepaald door de feitelijke betaling, verrekening of terbeschikkingstelling (Hoge Raad 3 mei 2013, 12/02197…

Verder lezen
Terug naar overzicht