GJ 2005/47, Commissie Gelijke Behandeling 18-02-2005, , 2005-24

Inhoudsindicatie

Huisarts, Onderscheid op grond van leeftijd, Ouderenbeleid, ANW-diensten

Samenvatting

Verzoeker is van mening dat verweerder (Zorgverzekeraars Nederland) onderscheid maakt op grond van leeftijd door het voeren van een ouderenbeleid waarbij oudere huisartsen – anders dan jongere huisartsen – worden vrijgesteld van ANW-diensten.

De commissie stelt vast dat het voeren van dit ouderenbeleid invloed zou kunnen hebben op de mogelijkheden tot uitoefening van het beroep door jongere huisartsen. Ook kan een dergelijk beleid bij verschillende vormen van beloning voor ANW-diensten en reguliere…

Verder lezen
Terug naar overzicht