GJ 2006/17, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19-01-2006, , 2004/254 (met annotatie van prof. mr. J.H. Hubben)

Inhoudsindicatie

Arts, Medisch advies in vreemdelingrechtelijke procedure, Mogelijkheid behandeling PTSS in Islamitisch land, Nalaten onderzoek onjuist, Waarschuwing

Samenvatting

De klacht betreft de medische advisering door de arts aan de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) over klager. De arts zou ten onrechte geen onderzoek hebben gedaan naar de vraag of juist de vorm van Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) waar klager aan lijdt en die nauw samenhangt met de praktijk van de Islam, behandeld kan worden in een ultra-Islamitisch land als…

Verder lezen
Terug naar overzicht