GJ 2007/14, CRvB 08-09-2006, AY8221, 02/6144 AWBZ (Rectificatie) (met annotatie van mw. mr. drs. R.J. Visser)

Inhoudsindicatie

Langdurig medische zorg ten gevolge van arbeidsongeval, Eigen bijdrage AWBZ in strijd met Europese Code

Samenvatting

In geding is de vraag of de eigen bijdrage aan verzekerden die ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte medische zorg behoeven, in strijd is met Deel VI van de Europese Code of met IAO-verdrag nr. 102 en/of IAO-verdrag nr. 121. In eerste aanleg heeft de rechtbank het beroep ongegrond verklaard.

Net zoals de rechtbank, acht de Raad de eigen bijdrage…

Verder lezen
Terug naar overzicht