GJ 2007/45, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 30-01-2007, , 2004/147

Inhoudsindicatie

Psychiater, Geen onderzoek naar vertegenwoordiger van patiënt. Laakbaar, Berisping

Samenvatting

Patiënt is van buitenlandse afkomst. Klager, ex-vriend van patiënt, klaagt er onder andere over dat de psychiater hem heeft miskend als vertegenwoordiger van patiënt. Het Regionaal Tuchtcollege oordeelt dat het de psychiater in de loop van de opname van patiënt duidelijk moest zijn geworden dat klager de vertegenwoordiger van patiënt was. Het college acht een deel van de klachten gegrond en legt de maatregel van waarschuwing op. De ex-…

Verder lezen
Terug naar overzicht